Individuální projekty rodinných
a bytových domů
774 176 115

Tisk projektové dokumentace

Samozřejmou a nedílnou součástí služeb naší projekční kanceláře je tisk projektové dokumentace.

Zajistíme tisk vašich projektů rodinných domů, projektů bungalovů, dřevostaveb i rekonstrukcí, všech velkoformátových dokumentů a ostatní technické a projektové dokumentace.

Velkoformátové dokumenty i projektovou dokumentaci tiskneme v barevné i černobílé verzi.

Formát výkresů

Formát výkresů

Výkresy tiskneme na standartní formáty papíru podle ISO 216, řada A.

Formáty jsou následující:

 • A1 - 594 × 841 mm
 • A2 - 420 × 594 mm
 • A3 - 297 × 420 mm
 • A3 - 297 × 420 mm

Je důležité mít na paměti, že tiskárna má zhruba 10 mm netisknutelný okraj. Je proto nutné s tímto údajem počítat při usazování obsahu výkresu a razítka.

Formát souborů

Pro přenos a následné zpracování Vašich souborů důrazně doporučujeme používat formát PDF.

Tento formát má oproti formátům (DWG, DXF, DWF, DGN) několik výhod:

 • rozložení výkresů zůstává shodné s projektem
 • zůstávají shodné tloušťky čar, barvy, měřítko, velikost
 • zůstávají zachovány řezy písem

Pokud je výkres dodán ve formátu (DWG, DXF, DWF, DGN) je nutné před tiskem převod do formátu PDF. Důvodem je ta zkušenost, že soubor DWG není dodán s přiloženým měřítkem, stylem tisku, chybí barevná informace a dochází k různým nesrovnalostem. Výsledek poté není dokonalý a neshoduje se s představou zadavatele práce.

Převod formátu do PDF

PDFCreator je open source, který vám umožní vytvářet PDF dokumenty a také dokumenty v PostScriptu, EPS či různých obrázkových formátech (JPEG, TIFF, PNG aj.). Do těchto formátů dokáže převést prakticky libovolný dokument, protože po instalaci funguje jako virtuální tiskárna.

Odeslání on-line

Při on-line objednávce přes naší e-mailovou adresu mtprojekt@mtprojekt.cz je nutné zadat informace o tisknutém souboru pro snadnější zpracování a kompletaci dokumentace.

Jméno souboru popřípadě informace v e-mailu by měli obsahovat následovné:

 • název výkresu
 • formát výkresu (A1, A2, A3, A4)
 • barevnost výkresu (černobíle - cb, barevně - b)
 • počet vytištění konkrétního výkresu

Výsledný soubor může mít např. následující označení: pudorys1NP-A2-cb-4x.pdf
Není to podmínkou ale usnadní to kompletační činost a rychlost dodání projektové dokumentace.

Skládání výkresů

Skládání výkresů

Skládáme výkresy vždy po 210 mm na první sklad (šířka A4). Pro snadnější skládání je vhodné na výkresech zadat značky po 210mm na šířku a po 297mm na výšku.

Kompletace

Při zadání kompletního projektu vám celé dílo zkompletujeme do desek. Obvykle se kompletují výkresy do papírových 3. chlopňových desek, které jsou rozdělené podle zaměření (Například: Stavebně architektonické řešení, Konstrukční řešení, elektroinstalace, plyn apod.) Tyto desky se pak dávají do spisových desek s tkaničkami. Jak papírové desky, tak i spisové desky je vhodné opatřit popiskem jak z titulní strany, tak z vnitřní strany, kde se uvádí seznam výkresů, technických zpráv a dalších příloh. Pokud budete tedy používat vlastní šablony, respektive popisky pro nalepení, mějte na mysli, že tkalouny procházejí skrz desky a zužují tak možný maximální rozměr popisky.

Kontakt

MT projekt
Kostelecká 96
277 11 Neratovice

Spolupracujeme

Pasportizace objektů - MT pasport