Individuální projekty rodinných
a bytových domů
774 176 115

Reference - Pasporty staveb

Pasportizace staveb pro vydání dodatečného kolaudačního rozhodnutí a zanesení stavby do katastru nemovitostí.

Kontakt

MT projekt
Kostelecká 96
277 11 Neratovice

Spolupracujeme

Pasportizace objektů - MT pasport