Individuální projekty rodinných
a bytových domů
774 176 115

Projekty rekonstrukcí

Rekonstrukce a modernizace vašeho bydlení je naše starost.

Mezi populární projektovou činnost naší MTprojekt, projekční kanceláře patří vypracovávání projektů rekonstrukcí.

Potřebuje vaše bydlení opravit či vylepšit? Plánujete rekonstrukci rodinného domu nebo se chystáte rekonstruovat váš byt? Už je vám ve vašem domě těsno a chystáte se rozšířit jej o přístavbu nebo nástavbu? S námi a našimi projekty rekonstrukcí a modernizací to bude hračka.

V rámci rekonstrukcí se zaměřujeme na projektování přístaveb a nástaveb. Dále na modernizaci, změnu využití stavby, navrácení do původního stavu veškerých staveb, jako jsou rodinné domy, administrativní budovy či provozovny (obchody, restaurace, skladovací a výrobní haly apod).

Níže se zaměříme na projektování rodinných domů, postup projektování rekonstrukce je však stejný i u jiných druhů staveb.

Průběh projektu rekonstrukce

 • Zašlete nám vaši poptávku.
 • Po obdržení poptávky vás zkontaktujeme a domluvíme si osobní schůzku. Již na první schůzce je možné domluvit většinu potřebných věcí pro to, abychom mohli začít s projektováním. Vyžaduje to však i vaši přípravu. Aby byla schůzka co nejpřínosnější, je dobré přijít s alespoň základní představou o rekonstrukci, tzn., jaký bude rozsah plánované rekonstrukce, jak by měla vypadat nová dispozice, jak velký zásah do objektu to bude a také jaký je váš finanční limit.
 • Pokud jste si již sami nakreslili alespoň hrubě, jak by měl váš dům vypadat (půdorys i exteriér), určitě přineste výkres plánu rekonstrukce na naši schůzku.
 • Stanovení jasné ceny projektu je jiné než u novostaveb. U rekonstrukcí může v průběhu práce dojít ke změnám, mohou se objevit nějaké problémy se stávající budovou - např. při zaměření a stavebně technickém průzkumu zjistíme, že u objektu chybí základy, znamená to provést nutná opatření, která cenu projektu i stavby navýší.
 • Následuje návštěva objektu. Projektanti musí stávající stavbu zaměřit. Po zaměření se provede stavebně technický průzkum objektu (z jakého je stavba materiálu, konstrukční řešení stavby, zjištění poruch). V průběhu si také společně upřesníte vaše požadavky.
 • TIP: Stávající objekt se musí vždy zaměřovat. Pokud však budete mít k dispozici stávající projektovou dokumentaci, bude zaměření snazší a ušetří se čas.
 • Následuje práce na stavebně architektonickém řešení stavby, tzn., pracuje se již na samotném projektu rekonstrukce. (Pokud by bylo nutné zpracovat návrh k zajištění poruch stavby, musí se nejprve zpracovat statický návrh nových konstrukcí). Projekt rekonstrukce domu musí (oproti novostavbě) obsahovat i zakreslení současného stavu objektu, bouracích prací a nového stavu vašeho domu. Řeší se rozvody inženýrských sítí, dále vnitřní sítě (rozvody vody, plynu, elektřiny, kanalizace, vytápění apod.). Současně s tím zajišťujeme dokumentaci požárně bezpečnostního řešení stavby. Pozn.: V průběhu projektování a projektové činnosti se může stát, že bude potřeba objekt navštívit vícekrát.
 • Poté je projektová dokumentace zkompletována a připravena k předání.

Projektovou dokumentaci zpracováváme nejen pro stavební povolení ale zároveň jako plnohodnotný podklad pro vlastní realizaci stavby i v případě stavby svépomocí. V případě zájmu vám bezplatně poradíme s vyplněním žádostí spojených se získáním stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury (tato stanoviska jsou nutným podkladem pro získání stavebního povolení).

Doplňková činnost

 • stavební dozor – zajistíme odborný dozor na stavbě a kontrolu veškerých prováděných stavebních prací
 • rozpočet stavby – už nemusíte řešit svépomocí rozpočet stavby domu
 • díky spolupráci s partnery můžeme vyřídit zpracování rozpočtu na potřebný stavební materiál, popř. slevu na materiál

Po celou dobu naší práce jsou samozřejmé průběžné konzultace, poradenství a úpravy původních návrhů k vaší stoprocentní spokojenosti.

Kontakt

MT projekt
Kostelecká 96
277 11 Neratovice

Spolupracujeme

Pasportizace objektů - MT pasport