Individuální projekty rodinných
a bytových domů
774 176 115

Koupě pozemku

Při koupi pozemku, resp. při sepsání kupní smlouvy, doporučujeme obrátit se na odborníky. Pokud nakupujete pozemek přes realitní kancelář, je možné, že právní poradenství zajistí právě ona. Pokud však nakupujete nemovitost přímo od soukromé osoby, doporučujeme najít si právníka či notáře, který vám se sepsáním kupní smlouvy pomůže.

Na koupi parcely budete potřebovat znalecký posudek od znalce v oboru nemovitostí, ne starší než šest měsíců. V něm se uvádí rozsah pozemku, jeho součásti, tržní hodnota a současný vlastník. Nezbytným podkladem kupní smlouvy je kromě posudku také list vlastnictví k pozemku a kopie katastrální mapy, na níž je pozemek vyznačen.

Po sepsání kupní smlouvy následuje převod peněz za koupený pozemek. Je obvyklé, že dohodnutá kupní cena mezi prodávajícím a kupujícím, je zaplacena na tzv. neutrální účet. Vyplacení peněz prodávajícímu proběhne až po zápisu vlastnických práv kupujícího do katastru nemovitostí. Za tímto účelem lze využít institutu notářské či advokátní úschovy, popř. služeb banky - dokumentární akreditiv. Po provedení zápisu do katastru nemovitostí se stáváte novým majitelem pozemku, v tuto chvíli stojí za to vyhledat šikovného projektanta, který vám pomůže navrhnout stavební projekt vašeho budoucího bydlení.

Daňová povinnost

Jako nový majitel pozemku máte povinnost platit daň z nemovitosti. V případě, že je na pozemek již vydáno platné stavební povolení a na pozemku probíhá stavba, jste od některých daní osvobozeni. Výše daně je dána koeficientem, který se stanovuje v dané obci podle typu pozemku a počtu obyvatel. Koeficient je možné zjistit u příslušného stavebního úřadu.

Kontakt

MT projekt
Kostelecká 96
277 11 Neratovice

Spolupracujeme

Pasportizace objektů - MT pasport