Individuální projekty rodinných
a bytových domů
774 176 115

Katalogový nebo individuální projekt?

Plánujete stavbu rodinného domu? Pak stojíte před rozhodnutím volby varianty stavebního projektu. Vyberete si katalogový projekt rodinných domů anebo máte specifické představy o vašem budoucím domě? V tom případě je tou pravou volbou individuální projekt rodinného domu.

Stavba nového domu je bezesporu otázkou nemalé investice do budoucna. V první řadě je třeba si uvědomit, co vlastně chcete a určit si priority. Stavíte dům, kde budete pravděpodobně trávit zbytek svého života, je tedy důležité důkladně si promyslet, jaké způsoby a technologie budou pro stavbu domu použity. Velmi důležitá je fáze projektu.

Jestliže si vše pečlivě naplánujete, můžete se tak do budoucna vyvarovat mnoha problémů (např. při odevzdání dokumentace na stavební úřad pro povolení stavby, ale i při samotné stavbě), což vám ušetří čas a především finance. V tuto chvíli přichází klíčové rozhodnutí, zda zvolit katalogový projekt, nebo individuální řešení. Často se řeší otázka, který typ projektu je výhodnější.

Pro katalogový projekt mluví pouze menší časová náročnost a relativně nízké náklady (to však platí většinou v případě, že v typovém projektu nechcete žádné změny a úpravy). Individuální projekt rodinných domů je sice o něco dražší, nicméně vzniká společnou konzultací investora a projektanta. Díky individuálnímu projektu můžete docílit přesné realizace představ o našem bydlení. Nikdy se vám tak nestane, že byste o ulici dál potkali dům stejný, jako ten váš.

Individuální projekty rodinných domů

Výhody

 • individuální přístup – projektové a stavební řešení vytváří projektant i investor společně, studie vzniká na základě seznámení se stavebním pozemkem a vašimi potřebami
 • může vzniknout i několik variant a postupně se dospěje k řešení, které vyhovuje ekonomicky, vzhledem i dispozicí
 • mnoho výhod vám přinese posouzení možnosti využití konkrétní terénní situace a orientace na světové strany
 • projektant, který s vámi projektovou dokumentaci tvoří, je odborník na technickou stránku, je schopen dokumentaci zpracovat do detailu tak, aby byla připravena pro odevzdání na stavební úřad, má přehled o všech typech materiálů, cenách a dokáže zároveň poradit, co je vhodné pro váš dům

Nevýhody

 • vyšší pořizovací cena
 • časová náročnost vyhotovení projektové dokumentace

Katalogové projekty rodinných domů

Výhody

 • nižší cena
 • v některých případech je možnost navštívit typový dům
 • menší časová náročnost vyhotovení projektové dokumentace

Nevýhody

 • univerzálnost – dům není začleněn do konkrétního prostředí a nereaguje na specifika pozemku; orientace na světové strany se nemusí shodovat s Vaší konkrétní situací (tuto nevýhodu lze částečně odstranit změnami v projektu, ale to cenu katalogového projektu zvýší a většinou tak nakonec převýší cenu individuálního projektu)
 • uniformita (tzv. satelitní městečka)
 • může být složité najít v hotových projektech dispoziční řešení, které odpovídá vašim představám
 • domy z katalogu jsou většinou připraveny už jako projekty pro stavební povolení, tzn., že se nevěnuje pozornost detailům
 • dokumentace typového domu většinou není kompletní pro odevzdání úřadu (v projektech často chybí řešení topení, kanalizace, rozvodu plynu, odvodu zplodin, atd., také nebývá zahrnuta cena za umístění domu na pozemek, připojení na inženýrské sítě, ani výkres základů) – je tedy nutné dopracování projektantem - tyto položky mohou projekt opět výrazně prodražit

„Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět.” (Friedrich Nietzsche)

Kontakt

MT projekt
Kostelecká 96
277 11 Neratovice

Spolupracujeme

Pasportizace objektů - MT pasport