Individuální projekty rodinných
a bytových domů
774 176 115

Jak vybrat vhodný pozemek

V první řadě je dobré zvážit, zda na výběr pozemku stačíme sami, či si raději zvolíme radu odborníka. Konzultace s ním vám může pomoci předejít pozdějším nepříjemnostem.

Kritérií, která vám pomohou k výběru toho nejlepšího pozemku, je několik:

 • vhodnost dané lokality
 • stavební hledisko - velikost pozemku, svažitost terénu, tvar a orientace ke světovým stranám
 • geologické podmínky
 • možnosti napojení na inženýrské sítě (dostupné zdroje elektřiny, plynu, vody a kanalizace)
 • pořizovací cena

Lokalita

Vybíráte si místo, kde pravděpodobně strávíte podstatnou část svého života. Lokalita, ve které si jednou postavíte svůj domov, by tedy měla odpovídat stylu vašeho života. Pro jednoho je ideálem samota, pro jiného dům v zástavbě. Vycházejte tedy z vašich každodenních potřeb.

Ověřte si, jak daleko budete mít do práce, děti do školy či zájmových kroužků, jak je v okolí zajištěna dopravní obslužnost, zda jsou zde dostupné služby, které potřebujete využívat, zdravotnické zařízení apod. Zvažte také životní prostředí, které v dané lokalitě panuje, tzn. rušnost a prašnost ze stávajících komunikací, pachy a škůdce z možných skládek v okolí pozemku, blízkost vodního toku (hlavně z hlediska hrozby povodní), možnost vycházek do přírody či sportovních aktivit. Zjistěte si, zda mají sousedé nějaké podnikatelské aktivity (malovýrobu), které by mohly narušit váš klid, zda jsou v blízkosti zábavní centra, večerní podniky apod. V neposlední řadě zhodnoťte, zda zde budete mít zajištěno dostatečné soukromí.

Parametry pozemku

Velikost / rozloha

Velikost pozemku závisí na vašich nárocích na rozlohu budoucího domu, ale i jeho zázemí. Rádi byste měli velkou zahradu s bazénem či tenisové kurty? S tím vším musíte počítat při stanovení potřebné rozlohy vašeho pozemku. Myslete však na to, že okolí domu bude potřeba pravidelně udržovat, což vám zabere nejen čas, ale také vás to bude něco stát.

Nejmenší parcely se svou rozlohou pohybují okolo 300 - 400 m2 a jsou určeny především pro řadovou zástavbu. Pro výstavbu samostatně stojícího domu s určitým „standardním“ zázemím budete potřebovat parcelu o výměře 400 - 800 m2. Pokud jste náročnější, pořiďte si pozemek s rozlohou nad 800 m2.

Z hlediska určení velikosti pozemku je nutné vzít v úvahu to, že ze zákona není možné zastavět ho celý. Nejen při zpracování projektové dokumentace pamatujte na to, že dům musí být od hranice pozemku vzdálen minimálně 2 m a od cesty alespoň 3 metry. Vzdálenost mezi dvěma samostatně stojícími sousedními objekty musí být nejméně 7 m (na rozdíl od řadové zástavby).

S velikostí pozemku je obvykle pevně spjata i jeho cena. Platí přímá úměra - čím větší je výměra pozemku, tím vyšší je jeho cena.

Tvar a orientace ke světovým stranám

Nejvýhodnější tvar stavebního pozemku je obdélníkový, přičemž kratší strana pozemku je směrem na sever. Dům je nejvhodnější orientovat tak, aby jeho obytné místnosti byly co nejvíce prosvětlené. Na severní straně doporučujeme soustředit místnosti, které nepotřebují tolik světla, např. koupelna + WC nebo technická místnost. Na jižní naopak ty, ve kterých budeme trávit většinu času, např. obývací pokoj, dětské pokoje či kuchyň.

Svažitost

Důležitým parametrem při hodnocení pozemku je i jeho sklon. Obecně platí, že čím je svah prudší, tím je stavba náročnější a nákladnější. Doporučuje se tedy stavět na rovném terénu.

Geologické podmínky

I když vám bude pozemek připadat na první pohled dobře situovaný a upravený, nemusí být pro stavbu domu vhodný. Zásadní je totiž i to, co se skrývá pod povrchem pozemku. Znalost geologických podmínek parcely výrazně pomáhá učinit správné rozhodnutí o koupi pozemku. Ověřte si, jaké je zde podloží, zda zde nehrozí nízká únosnost podložních vrstev, vysoká hladina spodní vody, radonu či nebezpečí záplav vinou blízkosti vodního toku. Doporučujeme využít odborníky a nechat si udělat geologický průzkum.

Inženýrské sítě

Současné nároky moderního bydlení kladou důraz na vybavenost pozemku inženýrskými sítěmi, tj. kanalizací, vodovodem, přípojkou zemního plynu, rozvodem elektřiny. Pokud sítě nedosahují až k vybranému pozemku, bude potřeba dát si udělat vlastní přípojky, což znamená větší investice.

Nezasíťované pozemky by se tak měly vyznačovat nižší pořizovací cenou. Může dojít však i k tomu, že v dané obci nejsou některé inženýrské sítě vůbec vybudované. Nejčastěji se bude jednat o kanalizaci, což je možné vyřešit vybudováním žumpy nebo vlastní čističky odpadních vod. Pře koupí pozemku si tedy zjistěte vybavení zmíněnými sítěmi, případně zvažte vaše finanční možnosti na jejich dokončení. Pozor si dejte i na to, zda inženýrské sítě neprocházejí přímo pozemkem. Jsou totiž stanoveny minimální vzdálenosti stavby od jednotlivých druhů sítí, což by mohlo výstavbu zcela znemožnit.

Cena pozemku

Cena stavební parcely je určena několika faktory. Přehledně zpracované je najdete v tzv. cenové mapě, kterou vydává daný region či město. Cenové mapy jsou velmi přesnou databází pro určení ceny stavebních pozemků. Aktuální cenové mapy naleznete na stránkách www.cenovemapy.cz

Hlavní kritéria pro určení ceny pozemku

 • lokalita a velikost pozemku
 • orientace pozemku podle světových stran a slunce
 • inženýrské sítě na hranicích pozemku
 • přístup k pozemku a typ cesty
 • územní plán obce a okolní infrastruktura
 • právní stav pozemku, tj. existence věcných břemen či předkupních práv

Kontakt

MT projekt
Kostelecká 96
277 11 Neratovice

Spolupracujeme

Pasportizace objektů - MT pasport